Wyposażenie gastronomii – dobierz właściwie drobny sprzęt kuchenny!

Wyposażenie gastronomii to w dużej mierze drobny sprzęt do użytku kucharzy, podkuchennych i innych osób pracujących w kuchni. Obecnie całkowite wyposażenie gastronomii musi być konstruowane w oparciu o szereg procedur zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy pracownikom oraz najwyższe standardy higieniczne i epidemiologiczne klientom, korzystającym z posiłków serwowanych przez kuchnię. Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zalecają wdrażanie Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) oraz Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP), a także całościowego systemu zarządzania jakością (HCCP). Wyposażenia gastronomii musi być optymalnie dostosowane do tychże przepisów w każdej firmie świadczącej usługi związane z żywnością, jej obróbką, gotowaniem. Zasady te obowiązują również w obszarze drobnego sprzętu kuchennego i należy ich ściśle przestrzegać, gdyż niepomyślne wyniki kontroli przeprowadzonej przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną grożą nie tylko mandatem i upomnieniem, ale i ryzykiem zamknięcia lokalu. A to poważne groźby dla wizerunku firmy i ryzyko utraty zaufania klientów.

Wyposażenie gastronomii w drobny sprzęt kuchenny. O czym na pewno należy pamiętać? 

Drobny sprzęt kuchenny to podstawa w wyposażeniu gastronomii. Każdy proces produkcyjny, w którym udział bierze żywność wymaga jego użycia. Przede wszystkim należy pamiętać, aby noże do krojenia, miski, sztućce, deski i szereg innych narzędzi selekcjonowane były i przeznaczane wyłącznie do każdej z grup żywności. Dla ułatwienia i uniknięcia pomyłek sugeruje się podział drobnego wyposażenia kuchennego na sekcje według kolorów, separowanie zestawów narzędzi w tym kolorze oraz umieszczanie w widocznym miejscu instrukcji (wydrukowanej w formie przejrzystej infografiki i zalaminowanej) przypominającej, który kolor należy stosować do danej grupy produktowej. Zaleca się również całkowitą eliminację narzędzi drewnianych lub szklanych i zastąpienie ich wyposażeniem z tworzyw sztucznych. Badania epidemiologiczne pokazują, że wyposażenie drewniane i szklane ma tendencję do mikroubytków, nawet niewidocznych gołym okiem, które następnie mogą trafić do produktów żywnościowych w gotowych daniach.

Wyposażenie gastronomii – konieczna jest izolacja narzędzi przeznaczonych do obróbki jaj

Bardzo ważna jest obowiązkowa izolacja narzędzi i naczyń do obróbki jaj. Jaja są produktami wysokiego ryzyka epidemiologicznego (w tym zakażenie żywności pałeczkami salmonelii) i każdy z etapów pracy z nimi powinien być wykonywany w izolowanych naczyniach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Tych kilka prostych zasad właściwego zarządzania wyposażeniem gastronomii chroni żywność przedprzed 90% zakażeń. Warto więc o nie zadbać.

Dodaj komentarz